ORACIÓ PER LA DEVOCIÓ PRIVADA A JOAN PAU II

JOANNES PAULUS II

SERVUS SERVORUM DEI

SERVENT DELS SERVENTS DE DÉU

THE SERVANT OF THE SERVANTS OF GOD

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

SERVO DEI SERVI DI DIO

 

Oh, Déu Pare misericordiós, que per la mediació de Jesucrist, el nostre Redemptor, i de la seva Mare, la Benaurada Verge Maria i per l’acció de l’Esperit Sant, concedíreu al vostre Servent Joan Pau II, Servus Servorum Dei, la gràcia de ser Pastor exemplar al servei de l’Església peregrina, dels fills i filles de l’Església, i de tots els homes i dones de bona voluntat; feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, bo i convertint tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir al Regne de Jesucrist.

Us prego que us digneu glorificar el vostre Servent Joan Pau II, Servus servorum Dei, i que em concediu, per la seva intercessió, la gràcia que us demano (demani’s la gràcia). A Vós, Pare Omnipotent, origen del cosmos i de l’home, per Crist, el Vivent, honor i glòria ara i per tots els segles dels segles. Amén.

Parenostre, Avemaria, Glòria

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no es pretén previndre el judici de la Autoritat eclesiàstica, i que aquesta Oració no te com a finalitat el culte públic.

 JuanPabloMagno.org 

© 2005 JuanPabloMagno.org . All Rights Reserved
All images are watermarked.